Praktisk information

Praktisk information

Vi har alle her i Lægehuset travlt, både lægerne ,sygeplejerskerne og sekretæren.

Vi har aktuelt godt 4000 patienter . Sundhedsstyrelsen og Region Hovedstaden bestemmer, hvornår

vi må lukke for tilgang af nye patiener


Hvordan er vores arbejdsgange i Lægehuset:

Vi tilrettelægger dagens faste patientprogram ud fra patienternes behov, men da der derudover dagligt     opstår akutte opgaver, og ofte flere end der er afsat tid til, kan der ofte forekomme ventetid.


Planlagte konsultationer:

Planlagte konsultationer hos læge eller sygeplejerske bestilles i forvejen, gerne i god tid.

Der er afsat 15 min pr patient  inkl.samtale, undersøgelse, behandling, konklusion, journalskrivning og diagnosekodning.


Akutte konsultationer:

Ved akut tid hos læge eller sygeplejerske forventes, at patienten har én kort, konkret og akut problemstilling.

Dette kan være feber, sår, infektioner, syge børn, traumer. Der er afsat 10 min. pr. patient.

Disse akuttider kan kun bestilles samme dag ved at ringe til Lægehuset. Der er afsat 12 akutte tider hver dag. Herudover er der dagligt afsat 4 subakutte tider, som kun må tildeles dagen før. Tiderne er til egt akutte patienter,  men som godt kan vente til næste dag.


Hvad laver vi ind imellem konsultationerne bag lukkede døre:

Der er hver dag mange uforudsete og akutte opgaver, som ikke kan planlægges fra dag til dag.

Disse uopsættelige opgaver er vi nødt til at klare mellem patientkonsultationerne.

F.eks:

- Løbende godkendelse af al den medicin, der bestilles via mail og via telefonopkald til sekretæren

- Telefonopkald fra og til hjemmepleje, plejehjem, kommunen

- Tilse patienter hos sygeplejerskerne ved behov

- Akutte og uopsættelige sygebesøg , indlæggelser eller tvangsindlæggelser

- Telefonisk kontakt med sundhedsfaglige samarbejdspartnere, f.eks Sundhedsstyrelsen,                                                   

- Statens Serum Institut, speciallæger, hospitaler i forbindelse med indlæggelser mv

- Skrive lægeattester

- Besvare patient-mails

- Gennemse blodprøvesvar og udskrivningsbreve


Hvad vil patienterne gerne:

-Man vil gerne til hurtigt og helst samme dag

-Man vil gerne tages alvorligt og forventer at blive undersøgt grundigt

-Man ser gerne at tilsagte tider hos læge og sygeplejerske overholdes


Hvad vil vi gerne:

-Vi vil gerne give vores patienter en optimal behandling ved at

-Være lydhøre og imødekommende

-Være grundige i undersøgelse og diagnostik

-Være gode til at henvise patienter ved behov, evt. skrive medicin ud

-Lave plan for patienten, og ofte en plan for, hvad man gør, hvis behandlingen ikke virker

-Helst kunne give patienterne en planlagt tid inden for 7-10 dage og en akut tid samme dag

-Gerne minimere ventetid, for vi ved det er frustrerende for alle, både for patienterne og os selv


Hvordan ser virkeligheden ud:

-Vi ser hver især 20-30 patienter om dagen og har derudover som anført  mange andre akutte opgaver

-Vi bestræber os på at se akutte patienter samme dag   

-Vi gør alt, vi kan, for at få det hele til at hænge sammen og nå alle dagens opgaver på en tilfredsstillende

    måde for alle, men uagtet hvor meget vi anstrenger os, så kan vi kun tale med én patient ad gangen,

    både i telefonen og til konsultationerne.


Hvordan kan patienten selv hjælpe til:

- Bestil tid til konsultation i god tid i forvejen med mindre det er et akut problem

- Spørg helst om 1 ting ved konsultation, er der flere problemstillinger, du gerne vil have undersøgt, så sig   

   det i forvejen, eller når du kommer ind. Det er ikke sikkert at vi når det hele på 15 min, men vi sammen       

    kan prioritere.

-  Bær over med forsinkelse! Husk at hvis du selv en dag har et akut problem,  kan det betyde en

    forsinkelse for andre planlagte patienter, men akutte problemer må selvfølgelig  prioriteres akut.


                               

FREDAG


Om fredagen skiftes 4 praktiserende læger i Bagsværd om at passe hinandens akutte patienter fra kl 13-16.

Vi passer fredags lægevagten ca hver 4. fredag

Der bliver sat et skilt på vores hoveddør og det  vil blive indtalt på telefonsvareren ( 44985000) fredage kl 13 , hvilken praktiserende læge der passer fredags lægevagten.

.

De øvrige læger i fredags lægevagten er:


Sprange og Falck

Bagsværd Hovedgade 116B, 6, sal

TLF 44440141


Sanne Ohland Andersen

Værebrovej 72

Tlf 44986856


Stella Kærgaard

Bagsværd Hovedgade 99 1. sal

Tlf 44980140


Kim Bartholdy

Bagsværd Hovedgade 99 1. sal

Tlf 44980140